Lluisos d'Horta

Creu de Sant JordiDes de 1866 al servei del barri,
fomentant la cultura, l'esport, l'esbarjo i la formació.

 

L'Ajuntament de Barcelona, a través d'una modificació del Pla General Metropolità de protecció del casc antic d'Horta, ha pres la decisió de canviar la qualificació urbanistica de dos entitats centenàries del barri d'Horta: de Foment Hortenc i de Lluïsos d'Horta.

Aquesta decisió te un impacte molt important en el valor patrimonial de les nostres entitats. La relació del valor patrimonial entre la situació urbanistica actual i la d'un equipament es de l'ordre d'un 80% inferior. O sigui, Foment Hortenc i Lluisos d'Horta pasarem a tenir un valor patrimonial quasi un 80% inferior, donat que el nostre be patrmonial més important es el nostre local, el nostre edifici, el nostre teatre.

Davant d'aquesta situació, ens hem posat en mans de professionals per rebre el millor assessorament i hem instat les corressponents al·legacions per tal que tinguèssin en compte aquesta situació. Les al·legacions han estat contestades, sense satisfacció per la nostra banda. I per això hem decidit fer públic el nostre posicionament.

Hem instat a la Regidora del Districte, Mercedes Vidal, així com el seu grup de govern, per comunicar-li la nostra disconformitat i la necessitat que reconsiderin aquesta posició.

També estem iniciant contactes amb els grups municipals del Districte i de l'Ajuntament de Barcelona, per tenir la possibilitat d'explicar-nos.

Aquest es el redactat de la carta que hem fet arribar a les parts:


Benvolguts,

Aquesta carta la redactem conjuntament En Miquel Àngel Aguilar Montserrat, com a president de LLUÏSOS D’HORTA, i en Josep Lluís Santamarta Garcia, com a president de de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL FOMENT HORTENC, per motiu de la tramitació de la Modificació del Pla General Metropolità de protecció del casc històric d'Horta, de la plaça Bacardí, dels carrers Campoamor i Salses i, dels àmbits discontinus de les cases de Periodistes.

Encara que ja hem exposat els nostres arguments jurídic en l’escrit d’al·legacions presentat contra l’aprovació inicial de la modificació del planejament, volem expressar la nostra preocupació pel fet que l’esmentat instrument urbanístic contempla, entre d’altres qüestions, la modificació de la qualificació dels solars que ocupen les entitats que representem, al carrer Feliu i Codina 7 i el carrer Alt de Mariner 15.

D’acord amb el PGM-1976, les finques tenen la qualificació urbanística Zona 13 b (Zona de Densificació Urbana 13. Subzona II, semi intensiva (b). (*) Dins del capítol d’actuacions de millora i equipament, amb relació a edificis que actualment estan destinats a equipaments culturals i que no tenen aquesta clau, es proposa qualificar com a tals (clau 7a(p) Equipaments Comunitaris Actuals (amb protecció)) les finques del Foment Hortenc i dels Lluïsos d’Horta, a la que es fa referència com uns dels “equipaments privats”.

Com sigui que som representants d’una massa social que supera els 1.500 socis, ens veiem amb l’obligació de reiterar amb aquest escrit que no existeix cap vocació natural de les finques a constituir un equipament. De la lectura de la Memòria i dels seus annexos no es desprèn cap justificació jurídica o tècnica clara de la necessitat d’alterar la qualificació actual, no hi ha cap justificació que es basi en l’interès general o particular de la mesura proposada ni cap norma d’obligat compliment per les entitats afectades.

El canvi de qualificació proposat, per altra banda, no suposa cap benefici pels Lluïsos ni pel Foment Hortenc, però sí que els implica un perjudici greu consistent en la pèrdua d’edificabilitat i en conseqüència la menysvaloració dels solars i les finques edificades.

Com a presidents de les nostres entitats estem obligats a defensar la integritat del nostre patrimoni, conservant-ne el valor pensant en les generacions futures de socis. L’any 1912, Lluïsos d’Horta van rebre en donació una part de la finca que ocupen al carrer Feliu Codina 7 i l’any 1921 van adquirir la resta de la finca a preu de mercat i amb tots els drets que conformen la propietat. Des d’aleshores ha dedicat la finca en exclusivitat a la seva activitat principal: la promoció cultural dels veïns del barri d’Horta. Per la seva banda, A l’any 1917 l’associació el Foment Hortenc va adquirir la finca del número 15 del carrer Alt de Mariner també a preu de mercat , i quan a l’any 1945 el Foment va patir un incendi que va provocar l’enderrocament de la finca, els propis socis de l’entitat van posar tot el seu esforç personal i econòmic per tornar a aixecar l’edifici i construir el teatre, suportant també unes despeses al preu del mercat d’aleshores.

Tot això canviaria amb la modificació proposada. És evident que una finca qualificada com a equipament té un valor de mercat molt inferior a una altra finca qualificada com a comerç o residencial, un valor de com a molt del 20%. Aquesta pèrdua de valor suposa també una pèrdua d’oportunitat i una reducció molt rellevant de la solvència de les entitats que es reflectirà, per exemple, en la pràctica impossibilitat d’obtenir finançament extern que pugui ser precís en el futur per tirar endavant obres importants de reforma o millora.

Les dues entitats són associacions culturals sense ànim de lucre i no entra en els nostres plans executar actes dispositius sobre el nostre patrimoni. No obstant això, ningú pot descartar que en el futur pugui ser necessari prendre decisions que afectin la propietat de les finques que ocupem, ja sigui per solucionar un problema hipotètic de manca de liquiditat, insuficiència de crèdit o obligació de millores substancials en les finques. Tot això quedaria seriosament limitat si el principal actiu de l’associació, l’edifici on es troba el teatre, perd el seu valor de mercat i s’impedeix l’ús de part de la finca per activitats diferents d’un equipament cultural.

Altrament dit, el que pretén l’administració amb la modificació analitzada és una expropiació de valor sense preveure la deguda justificació de la necessitat ni la corresponent compensació econòmica. El perjudici de valor pels Lluïsos podria ser d’uns 800.000 euros a dia d’avui, i en el cas del Foment podria ser de 700.000 euros.

Quina necessitat tenim de canviar la qualificació si portem més d’un segle fent la nostra activitat de manera voluntària i en benefici del barri? Quins beneficis podem esperar d’aquesta mesura? La resposta és negativa en tots dos casos, per la qual cosa us demanem com a consistori la reconsideració d’aquesta decisió. Us informem també que ens estem posant en contacte amb les diferents formacions polítiques per fer-los saber la nostra postura i no descartem cap actuació pública a més de la corresponent impugnació futura en els tribunals.

Horta, 9 de febrer de 2019.

Signat: Josep Lluís Santamarta (President del Foment Hortenc) -  Miquel Ángel Aguilar (President de Lluïsos d’Horta)


 

Comparteix aquest article

Localització de Lluïsos

Carrer Feliu i Codina 7 i 9 - 08031 Barcelona

Tel. 93·427·73·27 / 619·10·59·27

Whatsapp

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. (Formulari de contacte)

Horari d'atenció al públic a Secretaria: de dilluns a divendres de 17:30 a 19:30 h.

Lluïsos d'Horta és una Associació Sense Ànim de Lucre inscrita en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el núm. 018983 (antic registre 5794-SE/C)

Política de Privacitat - Avís Legal - Política de Cookies

Fem Xarxa

Rebem el suport de:

 • Ajuntament de Barcelona - Districte Horta-Guinardó
 • Generalitat de Catalunya

Estem adherits a les següents entitats:

 • Coordinadora d'Entitats d'Horta
 • Federació d'Ateneus de Catalunya
 • Xarxa de Teatres d'Ateneus de Catalunya
 • Cor d'Horta - Unió de Botiguers
 • Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya
 • Coordinadora de Pastorets de Catalunya
 • Federació Catalana de Tennis de Taula
 • FedCatalanaFotografia
 • Federació Catalana d'Entitats Corals
 • Agrupament d’Esbarts Dansaires
 • Obra del Ballet Popular
 • Federació de Cases Regionals i Entitats Culturals de Catalunya
 • Coordinadora de Balls de Bastons
 • Federació Catalana de Cineclubs

Col·laboradors:

 • NACEX by Logista
 • Ariale
 • Bartra
 • Carles Cloquell
 • Copy Blau
 • El Racó del Peix
 • Joieria del Mercat
 • La Bossa
 • Lluna de Paper
 • Sagitari Llibres
 • Vidres Horta
 • SOLÀ - ISERN Advocats