Assemblea Ordinària de Socis

Assemblea Ordinària de Socis

Comença el 05 Maig 2023 19:30

A Lluïsos d'Horta

Publicat per Lluïsos d'Horta

info@lluisoshorta.cat

93·427·73·27 / 619 10 59 27

http://www.lluisoshorta.cat

Categories: Activitats dels Lluïsos

Etiquetes: concert

Hits: 988


Convoquem als socis de Lluïsos d'Horta a assistir a l'Assemblea General Ordinària de Socis, que se celebrarà a Lluïsos d'Horta el divendres 5 de maig de 2023 a les 19:20 h en primera convocatòria i a les 19:30 h en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària de 18 de març de 2022.
  2. Informe de la Junta de l'any 2022.
  3. Detall de l'estat de comptes de l'any 2022.
  4. Objectius per l'any 2023.
  5. Pressupost per l'any 2023.
  6. Elecció de dos socis com a membres de la Junta Consultiva.
  7. Precs i preguntes.
  8. Constitució de la mesa electoral.
  9. Elecció junta directiva.

L’Assemblea és l’òrgan de govern de major importància de l'Entitat, i per això esperem l'assistència i participació de tots els socis.

NOTA: per poder participar en l'Assemblea és condició indispensable estar al corrent del pagament de la quota de soci/sòcia.