Assemblea Ordinària i Elecció de Junta

Assemblea Ordinària i Elecció de Junta

Comença el 05 Abril 2019 19:30

A Lluïsos d'Horta

Publicat per Lluïsos d'Horta

info@lluisoshorta.cat

93 427 73 27

http://www.lluisoshorta.cat

Categories: Activitats dels Lluïsos

Hits: 2554


Convoquem als socis de Lluïsos d'Horta a assistir a l'Assemblea General Ordinària de Socis, que es celebrarà a Lluïsos d'Horta el divendres 5 d'abril a les 19:30h en primera convocatòria i a les 20:00h en segona convocatòria. A més, durant la celebració de l'Assemblea, es farà l'elecció de la nova Junta Directiva.

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària de 9/03/2018
  2. Informe de la Junta de l'any 2018
  3. Detall de l'estat de comptes de l'any 2018
  4. Objectius per l'any 2019.
  5. Pressupost  per l'any 2019.
  6. Elecció de dos socis com a membres de la Junta Consultiva.
  7. Precs i preguntes.
  8. Constitució de la mesa electoral.
  9. Elecció junta directiva. 

L’Assemblea és l’òrgan de govern de major importància de l'Entitat, i per això esperem l'assistència i participació de tots els socis